ZangTherapie – Utrecht

ZangTherapie – Utrecht

Je toestaan om stem te mogen geven, verbind je met je lijf, je emoties en je hart!

Zangtherapie is een onderdeel van muziektherapie, met de stem als gereedschap, door adem en lichaam gesteund.
Als geregistreerd muziektherapeut kijk ik terug op 27 jaar ervaring in de GGZ.

Je stem is een krachtig tool om zelfhelende processen op gang te brengen!

De therapie nodigt uit om

 • expressie te geven aan jezelf
 • je te mogen laten horen en zien in alles wat er is
 • daarbij je grenzen te voelen
 • je ruimte in te nemen
 • je kracht te gaan ervaren
 • je te laten raken
 • ruimte te geven aan je emoties
 • controle los te laten
 • patronen te doorbreken
 • en je opnieuw te verbinden

In dit proces kan zangtherapie blokkades, angsten of trauma’s aan het licht brengen en je helpen deze te doorbreken.

Dit geeft hernieuwde vrijheid, verbondenheid, vertrouwen en levensvreugde.

Wat kun je je voorstellen bij ZangTherapie

Door te zingen kom je in contact met je innerlijke gevoelswereld en maak je deze hoorbaar en voelbaar. Wat woorden vaak niet uit kunnen drukken, kan toch voelbaar worden in de klanken. Je stem is als een spiegel van je binnenste en helpt je beter te begrijpen en herkenning te vinden. Misschien ervaar je hoe oude patronen je in de weg staan of overtuigingen je laten verkrampen. Maar ook hoe helend het kan zijn als het lukt om voorbij prestatie en eisen je controle los te laten en te komen tot een vrije expressie in contact met je lijf en je hart.
Jezelf toestaan om te mogen experimenteren met je stem en toe te laten van alles wat zich aandraagt in elk moment, je hierin te mogen laten horen en zien, hoe rauw of hoe pijnlijk ook, geeft vaak verlichting, zelfs blijdschap. De last van een masker ophouden valt van je af. Anderen ervaren een grote rust of acceptatie en omschrijven dit proces als een thuis komen bij jezelf.

De zangtherapie biedt verschillende werkwijzen. Denk bv aan het (mee)zingen van liederen die je raken, aan improvisatie, stemexpressie, stembevrijding, maar ook aan het verkennen van klanken en hoe deze doorwerken op lijf en emoties.
Door het vaak speelse karakter van de oefeningen vind je ook zonder zangervaring vrij snel toegang tot deze vorm van expressie.

Voor wie

Allereerst: Je hoeft geen ervaring met zingen te hebben om deze therapie te kunnen volgen. Ben je nieuwsgierig naar je eigen expressie en gevoelswereld en verlang je om je (zingend) uit te kunnen drukken, dan ben je hier op je plek.

Zangtherapie helpt bij:

 • een negatief zelfbeeld, onzekerheid
 • stress- en spanningsklachten, bv overmatig piekeren
 • burn out en energieverlies
 • problemen rondom voelen en uiten van emoties, huivering voor emoties
 • angstklachten, zoals faalangst of sociale angst
 • moeite in het aangaan van contact
 • depressieve gevoelens
 • rouw
 • herstellen van contact met adem en lijf


Zangtherapie kan ook ingezet worden bij mensen met ademhalingsproblemen, bv long-covid gerelateerde klachten.

Aanmelding

Na je online aanmelding zal ik je uitnodigen voor een intakegesprek. Als je wilt kunnen we ook eerst een kort, gratis oriënterend (telefonisch) gesprek hebben.
Bij het intakegesprek gaan we nader in op je klachten, je persoonlijke omstandigheden en je wensen voor de therapie. Hierna kan ik een indicatie geven over mogelijkheden, behandelduur en frequentie, en formuleren we samen de behandeldoelen.
Gemiddeld duurt een therapietraject tussen de 5 en 20 sessies, de frequentie is vaak wekelijks of 2 wekelijks.

Ben je al in behandeling bij een andere behandelaar? Dan kan deze wellicht doorverwijzen naar zangtherapie. Zangtherapie in combinatie met een andere therapievorm kan je proces ondersteunen. Het is dan fijn om onderling uit te kunnen wisselen en af te stemmen, uiteraard in samenspraak met jou.

Kosten

Zowel intakegesprek als therapiesessie kosten €80 (btw vrij) en duren 60min (dit is het tarief voor particulieren).
Het eerste korte verkennende telefoongesprek is gratis.

Bij afzegging minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Bij tijdige afmelding (meer dan 24 uur van tevoren) gaan we de therapie verplaatsen.
Afgesproken sessies die ik als therapeut af moet zeggen worden op een later tijdstip ingehaald. Lukt dat niet, dan is geen bedrag verschuldigd.

Vergoedingen

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) muziektherapie onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’ bij een aanvullende verzekering. Neem contact op met je verzekering en raadpleeg de zorgwijzer.

Binnen de SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg) kan muziektherapie als onderdeel van een behandeling bij een psycholoog, psychotherapeut of psychiater vanuit de basisverzekering vergoed worden. De hoofdbehandelaar huurt mij dan in als co-behandelaar. Afhankelijk van de verzekering verschilt het aantal sessies dat dan vergoed wordt.

Ik ben geregistreerd muziektherapeut met registratienummer 100555 bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen, FVB en lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, NVvMT. AGB-Code: 90105216

Informatie voor verwijzers

Zangtherapie in combinatie met andere behandelingen kan het therapieproces waardevol ondersteunen en intensiveren. Juist als het (nog) niet mogelijk is om woorden te geven aan gevoelens, of als woorden juist gevoelens afweren, kan door muziek de gevoelswereld direct ervaarbaar gemaakt worden. Zingend of klinkend worden emoties, associaties of herinneringen opgeroepen. Hierbij stilstaan verheldert en schept herkenning en erkenning. Bewust hier expressie aan geven en door te werken wordt vaak als bevrijdend ervaren.

Daarnaast herstelt zangtherapie het contact met adem en lichaam. Bewustwording over ademhaling en herkennen van lichaamssignalen zijn vanzelfsprekend onderdeel van het therapieproces. De stem opent zich bij een gezonde ademhaling en een gegrond en ontspannen lichaam.


Zangtherapie is een specialisatie binnen de muziektherapie. Muziektherapie wordt vaak genoemd in verschillende zorgprogramma’s in de GGZ als mogelijke behandelvorm bij uiteenlopende stoornissen.


Sinds oktober’23 ben ik volledig zelfstandig. Daarvoor heb ik 27 jaar gewerkt in de psychiatrie, zowel in klinische setting als ook ambulant en poliklinisch. De laatste jaren heb ik mn gewerkt met persoonlijkheidsproblematiek en heb ik me gespecialiseerd in de MBT (mentalization based treatment) behandeling. Daarnaast heb ik vrijwel het hele spectrum aan psychiatrische en psychische problematiek leren kennen en behandeld.


Als vrijgevestigd therapeut vind ik het waardevol om een nauwe samenwerking aan te gaan met collega therapeuten, zoals psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, spv’en, huisartsen of praktijkondersteuners. Samen kunnen we maatwerk leveren en zorgen voor een goede uitwisseling en inbedding bij cliënten met meer complexe problematiek.


Ik ben geregistreerd muziektherapeut met registratienummer 100555 bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen, FVB en lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, NVvMT. AGB-Code: 90105216

Indicaties

Zangervaring/ muzikaliteit is niet nodig. Affiniteit met muziek en openstaan voor zelfreflectie is een voorwaarde.

 • Klachten rondom laag zelfbeeld, eigenwaarde, identiteit
 • Angstgerelateerde klachten, zoals faalangst, overmatig piekeren, zich opgesloten voelen
 • Problemen rondom spannings- en emotieregulatie
 • Moeite met mogen / kunnen voelen, angst voor emoties
 • Moeite met zich kunnen en mogen uiten, stem mogen geven
 • Moeite in het aangaan van contact, moeite met begrenzing, inlevingsvermogen, ruimte innemen, afstemming, zichzelf durven laten horen en zien
 • Hechtingsproblematiek
 • Problemen voortkomend uit trauma
 • Rauwverwerking
 • Gebrekkig contact met lichaamssignalen
 • Ademhalingsproblemen, hyperventilatie

Contra-Indicaties

Omdat er een multi-disciplinaire context ontbreekt met de nodige holding, kan ik mensen met de volgende klachten niet behandelen:

 • Psychose gevoelige mensen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Ernstige agressieregulatieproblematiek

Verwijzing

• Als regiebehandelaar kunt u mij contracteren voor een co-behandelaarschap. De muziektherapie kan dan binnen de SGGZ vanuit de basisverzekering vergoed worden.

• U verwijst door naar mijn praktijk. De cliënt draagt dan de kosten zelf of kan deels vergoeding via de aanvullende verzekering aanvragen.


Wilt u naar mij doorverwijzen of heeft u nog vragen over de indicatie, neem dan gerust contact op.

Privacy reglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht gesteld door de WGBO. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in dit dossier. Jij hebt recht op inzage. Als therapeut heb ik geheimhoudingsplicht.  Ten allen tijde zal ik zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met je dossier.

Jouw cliëntdossier zal ik volgens de WGBO 15 jaar bewaren. 

Het dossier bevat mijn aantekeningen over beeldvorming, ontwikkeling en behandeling van jouw traject.

Informatie aan andere hulpverleners of betrokkenen wordt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming verstrekt.

Klachten

Ik vertrouw erop dat je eventuele klachten eerst met mij bespreekt, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.

Ik ben gehouden aan het klacht- en tuchtrecht van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Tevens ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) en geregistreerd voor de Wkkgz, waar je jouw klacht kunt indienen als je er met mij niet uitkomt. 

Behandelovereenkomst

Na het intakegesprek tekenen jij als cliënt en ik als therapeut een behandelovereenkomst. Deze is hier in te zien.

Andrea Hauser

Muziek begeleidt mij al mijn hele leven. Zolang ik me kan herinneren zing ik, speel ik viool, gitaar, piano, djembé. In allerlei koren, orkesten, schoolband, ensembles etc. Muziek was van jongs af aan mijn uitlaatklep, mijn vorm van expressie.
Het besef groeide dat muziek een krachtig middel is om jezelf in evenwicht te brengen, om contact met jezelf duidelijk te voelen en je neer te zetten. Maar ook om je verbonden te voelen met je omgeving, met het leven. Dit besef intrigeerde mij zo dat ik er mijn levenswerk van heb gemaakt.


Ik heb me verdiept en blijf me verdiepen in de kracht van muziek, met name het zingen, en de betekenis daarvan voor het welbevinden van ons mensen. Met mijn studies muziektherapie en klassiek zang, mijn ruim 27 jaar werkervaring in de GGZ, talloze cursussen en bijscholingen wil ik mijn kunde en kennis op dit terrein delen en inzetten, voor therapie en heling.


Het aspect van weer in verbinding kunnen komen met jezelf, met de ander en het leven staat voor mij centraal.
Cliënten geven mij vaak terug dat ik veel rust en openheid in de sessies creëer, waardoor ze zich geaccepteerd en gezien en gehoord voelen. Door de speelse insteek voelen ze zich veilig om zingend op ontdekking te kunnen gaan. Ze kunnen groeien in het vertrouwen dat alles wat er gebeurt er mag zijn en gedragen wordt.


Voor een meer uitgebreide CV klik hier.

Contact

Telefoon: 06 24872069

Email:

Bankrekening Nummer: NL43 SNSB 8839 7161 81 tnv HeerlijkZingen

KvK Nummer: 56766572

Btw Nummer: NL002250763B07

AGB Code: 90105216

AGB Code Praktijk: 90064488

De therapie geef ik in mijn thuispraktijk, Utrecht Tuinwijk.
De praktijk is op de eerste verdieping. Er is geen lift.

Meld je aan voor zangtherapie

Scroll naar boven