Nieuwjaarsgroet

Ise oluwa, koley bajey o.
West Afrika: datgene wat is geschapen, kan nooit vernietigd worden.

Met dit Afrikaanse lied (kijk in de bijlage, luister maar!) hebben we op 21 december met een aantal mensen deelgenomen aan het wereldkoor One earth, One voice. We hebben gezongen om uit te drukken dat we staan voor een zorgvolle omgang met de aarde en al haar leven. Ik vond het fijn om me op zo’n manier verbonden te voelen met de aarde en de mensen. En ik vind het ook mooi om in deze zin het nieuwe jaar te beginnen.
Maar ik vind het ook ingewikkeld: hoe draag ik op een goede wijze zorg voor het leven, voor mezelf, voor de ander? Dat wil ik graag, maar jammer genoeg is het vaak niet zo helder....
En ergens is er ook een geruststelling in dit liedje: alles is aan verandering onderhevig maar kan in wezen niet stuk. Hè hè. Eigenlijk is het ook heel mooi dat we niet altijd weten hoe en wat, en dat we mogen experimenteren met het leven. Laat mij maar zoeken en ervaren. Dat maakt rijk. Het is goed zo!

Graag zing en proost ik met jullie op het nieuwe jaar, op het leven!!